Το Νέο Δ.Σ. (εκλογές 26.6.16):

Πρόεδρος: Τσαντήλα Γεωργία, 6988-920.420

Αντιπρόεδρος: Κεφάλα Παναγιώτα, 6993-948.569

Γεν. Γραμματέας: Παναγόπουλος Παναγιώτης, 6945-377.915

Ταμίας: Θεοδοσιάδου Γλυκερία, 6944-534.969

Αναπλ.Γραμματέας: Κοντοχριστόπουλος Τάσος, 6936-957.930

Μέλος: Μάρκου Γεώργιος, 6937-040.351

Μέλος: Νικολακόπουλος Ιωάννης, 6947-931.821

e-mail: triteknoi-korinthias@hotmail.gr

Επίσης αν έχουν αλλάξει κάποια απ’ τα στοιχεία σας και κυρίως αν έχετε αλλάξει τον αριθμό του κινητού σας, ενημερώστε μας, για να λαμβάνετε ενημερωτικά SMS

Κάρτα μέλους και Βεβαίωση εγγραφής στο Σύλλογο μπορούν να προμηθευτούν μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη

Ο Σύλλογος διατηρεί λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς:

6140-010054-051 γράφετε πάντα ονοματεπώνυμο καταθέτη

Θα μας βρείτε και στο facebook:

Κυρίως στην ομάδα «ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»

https://www.facebook.com/groups/152013851609008/

στην σελίδα "Σύλλογος Τριτέκνων Κορινθίας"

https://www.facebook.com/triteknoi.korinthias?ref=ts&fref=ts

και στην σελίδα μας «Γονείς Με Τρία Παιδιά Ν. Κορινθίας»

https://www.facebook.com/pages/%CE%A3%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%93%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CE%9C%CE%B5-%CE%A4%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-N-%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%AF%CE%B1%CF%82/148139318634604?ref=hl

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΣ

Κόρινθος 25/1/ 2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολυμελών οικογενειών με τρία τέκνα, με σκοπό να αντισταθμιστούν τα σκληρά μέτρα που έχουν παρθεί τον τελευταίο χρόνο».
            Ως πρωτοβάθμιο όργανο εκπροσώπησης όλων των τρίτεκνων οικογενειών του Νομού Κορινθίας, αλλά και σε συνεργασία με τα δύο δευτεροβάθμια όργανα (Π.Ε.Σ.Π.Ο.3.Τ. & Ο.Π.Ο.Τ.Ε.) προτείνουμε:
          την τροποποίηση του άρθρου 6 ν.3454/2006 ΦΕΚ 75Α΄ ως εξής: «Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στους γονείς αυτούς συνυπολογίζονται και οι γονείς με τρία τέκνα που κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου έχουν τουλάχιστον ένα τέκνο κάτω των 25 ετών.
          Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του παρόντος, τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα. Tα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων, για όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα. Την ανωτέρω ιδιότητα συνεχίζουν να την διατηρούν και τα τέκνα έστω και αν συνυπήρξαν μαζί έστω για μια και μόνο ημέρα.
          Για τις διατάξεις του παρόντος, συμπλήρωση ηλικίας θεωρείται η 31 Δεκεμβρίου τους έτους αναφοράς. Από την ψήφιση του παρόντος και εντός ενός έτους με μέριμνα των συλλόγων τριτέκνων και πολυτέκνων θα ενταχθούν τα μέλη των συλλόγων τριτέκνων στους συλλόγους  πολυτέκνων.»
Μερικά ακόμα από τα προτεινόμενα μέτρα είναι:
  • Η απαλλαγή πληρωμής τροφείων στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.
  • Μειώσεις χρεώσεων στην ΕΥΔΑΠ και τη ΔΕΗ.
  • Μείωση των δημοτικών τελών.
  • Άτοκα δάνεια στέγασης και αποπεράτωσης από τον ΟΕΚ.
  • Παροχή στεγαστικού επιδόματος, ίσως ανάκληση της απόφασης για την κατάργηση των μεταγραφών. Αν όχι, κατά τη διάρκεια της παραμονής του φοιτητή στον τόπο φοίτησής του να του παρέχεται στέγαση, σίτιση και έξοδα μετακίνησης από και προς τον τόπο διαμονής και φοίτησης, μόνο μέσω κρατικής μέριμνας.
  • Στις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ να επανεξεταστεί το ποσοστό συμμετοχής των παιδιών που ανήκουν σε τρίτεκνες οικογένειες, προκειμένου να εξισορροπηθεί με εκείνο των πολυτέκνων
  • Ένα παιδί να μοριοδοτείται αρκούντος στους διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ.
  • Να μπορούν και οι γονείς με τρία παιδιά να κάνουν χρήση της νομοθεσίας περί αποσπάσεων, μεταθέσεων, μετακινήσεων στον τόπο διαμονής τους και για οικογενειακούς λόγους.  
  • Για τα παιδιά ΑMΕΑ το επίδομα 3ου παιδιού να δίνεται εφ΄ όρου ζωής και όχι να διακόπτεται με την ενηλικίωση.
  • Επίσης, ζητείτε να εξεταστεί η αύξηση του αφορολόγητου μέρους που εξαρτάται από το εισόδημα και το ενδεχόμενο μείωσης του ποσοστού συμμετοχής στα εισιτήρια πανελλαδικά, σε όλα τα μεταφορικά μέσα.
§  Οι τρίτεκνες οικογένειες απέκτησαν την δυνατότητα να γίνουν δικαιούχοι της ΄΄κάρτας πολιτισμού΄΄ σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.6 του Ν.3454/2006 ΦΕΚ 75 Α΄: Δικαιούχοι της "Κάρτας Πολιτισμού", που προβλέπεται από την αριθμ.ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 15055/2004 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 423 Β΄), είναι και οι γονείς και τα τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά. Από εξ όσων γνωρίζουμε δεν έχει καταργηθεί. Με την παρούσα σοβαρή οικονομική κρίση και τα σκληρά μέτρα που έχουν ληφθεί το εισόδημα των οικογενειών και μάλιστα αυτών με πολλά τέκνα(τρία και άνω) έχει μειωθεί τουλάχιστον 35%. Επομένως οποιαδήποτε παροχή έστω ολίγων  ευρώ είναι σημαντική όταν αφορά οικογένειες με πολλά μέλη. Γι αυτό ζητάμε εκ νέου να λαμβάνεται σοβαρά υπ οψη ή έκδοσή της χωρίς αμφισβητήσεις για το αν είμαστε δικαιούχοι ή όχι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου