Το Νέο Δ.Σ. (εκλογές 26.6.16):

Πρόεδρος: Τσαντήλα Γεωργία, 6988-920.420

Αντιπρόεδρος: Κεφάλα Παναγιώτα, 6993-948.569

Γεν. Γραμματέας: Παναγόπουλος Παναγιώτης, 6945-377.915

Ταμίας: Θεοδοσιάδου Γλυκερία, 6944-534.969

Αναπλ.Γραμματέας: Κοντοχριστόπουλος Τάσος, 6936-957.930

Μέλος: Μάρκου Γεώργιος, 6937-040.351

Μέλος: Νικολακόπουλος Ιωάννης, 6947-931.821

e-mail: triteknoi-korinthias@hotmail.gr

Επίσης αν έχουν αλλάξει κάποια απ’ τα στοιχεία σας και κυρίως αν έχετε αλλάξει τον αριθμό του κινητού σας, ενημερώστε μας, για να λαμβάνετε ενημερωτικά SMS

Κάρτα μέλους και Βεβαίωση εγγραφής στο Σύλλογο μπορούν να προμηθευτούν μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη

Ο Σύλλογος διατηρεί λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς:

6140-010054-051 γράφετε πάντα ονοματεπώνυμο καταθέτη

Θα μας βρείτε και στο facebook:

Κυρίως στην ομάδα «ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»

https://www.facebook.com/groups/152013851609008/

στην σελίδα "Σύλλογος Τριτέκνων Κορινθίας"

https://www.facebook.com/triteknoi.korinthias?ref=ts&fref=ts

και στην σελίδα μας «Γονείς Με Τρία Παιδιά Ν. Κορινθίας»

https://www.facebook.com/pages/%CE%A3%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%93%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CE%9C%CE%B5-%CE%A4%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-N-%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%AF%CE%B1%CF%82/148139318634604?ref=hl

Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΡ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΓΡ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2013-14

Αναρτήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου μας η κατάσταση με τα ονόματα των μελών μας που απορρίφθηκε ή εγκρίθηκε η αίτησή τους. 
Για όσους απορρίφθηκε η αίτησή τους, δείτε τι προβλέπει η παρακάτω Κοινή Υπ. Απόφαση για ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ επί των Προσωρινών Πινάκων Τελικών Δικαιούχων
Αριθμ. 279/23460 ΦΕΚ 414Β 2013

Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων και φορέων εκπροσώπησης τους, του προγράμματος Δωρεάν Διανομής τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε.

Άρθρο 6

Αξιολόγηση των αιτήσεων
......
7. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου βάσει των στοιχείων που τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων καταρτίζεται ο προσωρινός πίνακας τελικών δικαιούχων, ο οποίος προωθείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειμένου να γίνει ανάρτηση των συγκεντρωτικών στοιχείων ανά φορέα και να υποβληθούν τυχόν ενστάσεις.

8. Μετά την αξιολόγηση των τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσης, ο οριστικός πίνακας των τελικών δικαιούχων (μητρώο δικαιούχων) αποστέλλεται (έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο μέχρι την 31η Αυγούστου έκαστου έτους, συνοδευόμενο από την έκθεση τακτικού διοικητικού ελέγχου, του υποδείγματος 2 του Παραρτήματος II.
Άρθρο 8
Διαδικασία ενστάσεων
1. Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών πινάκων των φορέων εκπροσώπησης, των προσωρινών πινάκων των τελικών δικαιούχων και των πορισμάτων έκτακτων επιτόπιων ελέγχων μπορούν να υποβληθούν εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παρ.3 της παρούσης, εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης των προσωρινών πινάκων ή της ημερομηνίας διενέργειας του έκτακτου ελέγχου, αντίστοιχα. Ενστάσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Η έγκαιρη υποβολή αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.
2. Η αρμόδια επιτροπή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσης εξετάζει τις ενστάσεις και αποφασίζει αιτιολογημένα για την αποδοχή ή απόρριψη αυτών. Ενστάσεις ασαφείς ή κατά των όρων και των κριτηρίων της παρούσης, ή κατά της ορθότητας των στοιχείων αρχείων άλλων υπηρεσιών (στοιχεία που τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων της ΓΓΠΣ του ΥπΟΙΚ) απορρίπτονται. Κατά την εκδίκαση της ένστασης καλείται, εφόσον κριθεί απαραίτητο, εκπρόσωπος του φορέα.
Άρθρο 2
Αρμόδιες Υπηρεσίες
3. Αρμόδια υπηρεσία εφαρμογής της παρούσης στις κατά τόπους περιφερειακές ενότητες, είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.), το έργο της οποίας είναι:
I. Η παραλαβή των αιτήσεων και τυχόν ενστάσεων
II. Η διενέργεια ελέγχων, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7 παρούσης.
III. Η κατάρτιση, αποστολή και ανάρτηση των πινάκων (προσωρινών και οριστικών) των επιλέξιμων φορέων εκπροσώπησης και των τελικών δικαιούχων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου